Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn của Awana dựa trên một lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện của chúng tôi là tất cả thiếu nhi và thanh thiếu niên trên khắp thế giới sẽ nhận biết, yêu mến và phục vụ Chúa Jesus.

Chúng tôi đang thực hiện sứ mệnh Môn đồ hóa trẻ em, trang bị nhà lãnh đạo và thay đổi thế giới.

Awana muốn MÔN ĐỒ HÓA trẻ em thông qua những kinh nghiệm phong phú trong kinh thánh và tập trung vào phúc âm. Chúng tôi muốn làm điều này một cách vui vẻ và cùng nhau xây dựng mối quan hệ. Awana Việt Nam mang đến trải nghiệm học tập thông qua các hoạt động vui chơi, các nhà lãnh đạo được đào tạo với chương trình giảng dạy dựa trên nền tảng Kinh thánh được thiết kế trong một phạm vi và theo trình tự nhất định.

Awana muốn TRANG BỊ cho các nhà lãnh đạo và phụ huynh có thể tự tin môn đồ hóa cho trẻ em và thanh thiếu niên. Chúng tôi tin rằng một nhà lãnh đạo tự tin và có nguồn lực tốt sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến thế hệ tiếp theo. Tại Việt Nam, văn phòng và đội ngũ thực thi của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cho chức vụ của bạn thông qua đào tạo, phát triển lãnh đạo liên tục và chúng tôi hỗ trợ hoàn toàn cho mục vụ này.

Awana muốn THAY ĐỔI thế giới thông qua việc truyền bá phúc âm và môn đồ hóa trọn đời. Các em sẽ lớn lên trong mối quan hệ với Chúa Giê-xu, các em sẽ tự tin dẫn dắt và môn đồ hóa những người khác, và các em sẽ chia sẻ tấm lòng của Chúa để tiếp cận cộng đồng ở Việt Nam và nước ngoài.

Chúng tôi tin rằng khi một đứa trẻ cảm thấy mình Thuộc về một cộng đồng, một cộng đồng quan tâm đến các em và bày tỏ tình yêu của Chúa Giê-xu, thì các em sẽ cảm nhận được Thánh Linh và Tin vào Lời của Đức Chúa Trời, các em sẽ phát triển một thế giới quan theo Kinh thánh và điều đó sẽ hướng dẫn các em trong hành trình đức tin của các em để Trở thành môn đồ trọn đời.


Giá trị cốt lõi của chúng tôi

PHÚC ÂM LÀM TRUNG TÂM

TẬP TRUNG VÀO KINH THÁNH

VUI VẺ VÀ HÀO HỨNG

HỢP TÁC VỚI PHỤ HUYNH

ĐƯỢC XÂY DỰNG TRÊN SỰ LÃNH ĐẠO MẠNH MẼ