Awana là gì?

Nhiệm vụ của Awana là trao quyền cho Hội thánh địa phương sử dụng các nguồn tài nguyên để môn đồ hóa các em theo Kinh thánh, phù hợp và dễ dàng sử dụng. Đội của chúng tôi sẽ làm việc với các nhà lãnh đạo đặc trách và giáo viên để hỗ trợ tầm nhìn của quý vị dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và phụ huynh ở trong chính hội thánh của mình.


TIẾP CẬN TRẺ EM TẠI VIỆT NAM

Với hơn 30 triệu trẻ em ở Việt Nam, có rất nhiều việc phải làm. Chúng ta biết rằng nếu chúng ta muốn tiếp cận mọi trẻ em với phúc âm, thì phúc âm sẽ được thực hiện qua công việc của hội thánh địa phương và gia đình. Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ với các vị lãnh đạo và cha mẹ và muốn hỗ trợ họ trong vai trò liên hệ môn đồ hóa với những người trẻ tuổi. Từ năm 1976, Awana đã cung cấp nguồn lực, đào tạo và hỗ trợ các nhà thờ và phụ huynh với các nguồn tài nguyên Kinh Thánh giúp trẻ em thấy giá trị và mục đích tuyệt vời của chúng trong Chúa Giê-xu . Giúp đỡ trẻ em Thuộc về một cộng đồng yêu thương chúng, Tin tưởng và tiếp nhận lời Chúa, và Trở thành môn đồ suốt đời của Chúa Giê-xu. Đó là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi.


TRANG BỊ CHO CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO TẠI VIỆT NAM

Các nhà lãnh đạo tiếp cận trẻ em! Chính nhờ công việc đầy yêu thương và chăm sóc của người lớn mà trẻ em trải nghiệm tình yêu của Cha chúng ta và nhìn thấy trong Kinh Thánh thật sự sống động. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng các nhà lãnh đạo và cha mẹ cảm thấy được trang bị những nguồn tài nguyên Kinh Thánh tuyệt vời mang lại cho họ sự tự tin để đào sâu vào lời Chúa. Đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng cung cấp chương trình giảng dạy, đào tạo và hỗ trợ để thực hiện các mục vụ Awana an toàn. Chúng tôi muốn xây dựng sự tự tin và kiến thức của bạn trong việc chia sẻ phúc âm và giúp bạn hiểu cách giải quyết các vấn đề liên quan đến văn hóa. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ chức vụ của bạn với các nguồn lực và kinh nghiệm của chúng tôi.


THAY ĐỔI THẾ GIỚI Ở VIỆT NAM

Chúng tôi cần tiếp cận trẻ em ở Việt Nam; thế giới đang đến Việt Nam và cánh đồng truyền giáo đã sẵn sàng cho mùa gặt. Hội thánh của bạn có thể đang đầu tư vào cuộc sống của một mục sư tương lai, nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chính trị gia hoặc nhà truyền giáo toàn cầu. Chúng tôi tin rằng thế giới sẽ được thay đổi bởi cuộc sống của những người trẻ tuổi mà chúng tôi tiếp cận ngày hôm nay. Ngoài ra còn có cơ hội để trẻ em Việt Nam được tác động bởi thế giới xung quanh. Mỗi năm, nhóm người Việt Nam của chúng tôi đẩy mạnh phúc âm ra quốc tế thông qua sáng kiến AwanaGO. Thông qua chiến dịch này và các tài nguyên do nhóm của chúng tôi cung cấp, trẻ em học cách suy nghĩ theo sứ mệnh và nhìn thế giới theo cách mà Chúa nhìn thấy. Họ có cơ hội tạo ra sự khác biệt thực sự thông qua việc họ tham gia vào chiến dịch — những lá thư, lời cầu nguyện và nỗ lực gây quỹ của họ, hỗ trợ sự phát triển của phúc âm ở nước ngoài thông qua việc cung cấp các nguồn lực và viện trợ nhân đạo.